Het zesde zintuig

Het zesde zintuigHet zesde zintuig. Allemaal hebben we wel gehoord van het zesde zintuig, de een vind het interessant, de ander wil er niets van weten. Toch bezitten we het allemaal en naarmate we ouder worden, kunnen we er meer voor openstaan of juist helemaal niet, waarmee je jezelf overigens erg te kort doet, maar dat terzijde. Sommigen realiseren zich al als klein kind over het zesde zintuig te bezitten, er dan iets mee doen. Ja, want je kan niet om dit zintuig heen. Alleen zul je als kind tegenwerking krijgen. Je wordt vaak dan als kind bestempeld als lastig en anders.

De zintuigen die wij kennen zijn: zien, horen, proeven, ruiken en voelen. Diegenen die we allemaal wel kennen zijn, zien, horen en ruiken. Daar zijn we ons van bewust. Terwijl sommige mensen ook vaak al kunnen zeggen, ik ruik nooit iets. Dat is het zintuig ruiken dus niet aanwezig, of sluit de persoon zich voor af. Voor het zintuig proeven geldt dit ook. Er zijn mensen die proeven niet, die proeven geen verschil. En is niet erg hé, ieder mens is tenslotte verschillend. Ik vertel dit, omdat we dus allemaal ook een zesde zintuig bezitten, maar dat een dusdanig ‘lastig’ zintuig is om waar te nemen. Om te zien, te ervaren.

Het zesde zintuig is dus waarnemen. Dat waarnemen is een vorm van bewustzijn. Het kan zich op verschillende manieren uiten. Zoals een plotselinge angst, die uit het niets naar boven komt. Dat neem je waar. Dan wil jouw lijf je iet zeggen. Behoeden voor gevaar of dat je iemand anders moet waarcshuwen. Of het uit zich in een visioen, een plotselinge ingeving, waarbij je ineens begrijpt waarom iets is gebeurd, of nog gaat gebeuren. Ook dat neem je bij jezelf waar. In feite is het zesde zintuig in die zin helemaal niet zo bijzonder. Want ieder mens beschikt er over, het is alleen niet voor iedereen weggelegd het te herkennen bij zichzelf.

We hebben allemaal het zesde zintuig nodig om op een bewuste manier ons leven te leiden, zoals het leven bedoeld is te leiden. Ben je niet bewust van je zesde zintuig, is het leven vaak een zwaar leven en word je telkens door tegenslag en verdriet door iets, want niet is waar te nemen, noem het een hogere macht, gedwongen te luisteren naar je zesde zintuig. Op www.lenormandentarot.nl vind je consulenten die het zesde zintuig bij zichzelf hebben waargenomen, zij kunnen dus buitenzintuiggelijk waarnemen. Wel zo fin, kun jij je voordeel mee doen.

Je belt niet zomaar een spirituele hulplijn, je belt omdat je met iets in je leven bent geconfronteerd waar je zelf geen antwoorden op kunt vinden. Je bent geconfronteerd met verlies dat pijn met zich meebrengt en je wilt niets liever dan datgene wat je verloren hebt terugkomt. Om die reden zoek je hulp in het spirituele, want mediums en paragnosten kunnen voor jou waarnemen, buitenzintuiggelijk wat er bij jou aan de hand is, wat er speelt met hun zesde zintuig. Je hebt vragen als: Waarom dit je is overkomen en wat je er zelf aan kunt doen om de pijn te verzachten, maar ook de belangrijke stappen die je moet zetten om het verlies om te zetten in winst. Winst in deze te lezen als dat je het weer terugkrijgt, of wellicht er achter komt dat datgene wat er was, beter is dat het niet meer terugkomt in je leven.

Het zesde zintuig is dus een heel bijzonder fenomeen en niet voor iedereen weggelegd het te erkennen en te herkennen bij zichzelf. Gelukkig zijn er mensen die het wel bij zichzelf hebben herkend en er iets mee willen doen voor hun medemens. Ze kunnen met hun zesde zintuig, dat bij hun dus goed is ontwikkeld, een kijkje nemen in jouw leven. Zodat ze jou de antwoorden kunnen geven, die jij jezelf niet kunt geven.

Op www.lenormandentarot.nl zitten mediums en paragnosten die mee hebben gedaan aan het programma ‘Het zesde zintuig’ en dat doe je niet zomaar. Dan ben je er zelf terdege van bewust over het zintuig te bezitten, want een mens wil niet voor schut staan en ze laten jou niet zomaar toe in een programma. Daarvoor hebben ze jou eerst gescreend. Dit wetende, weet je nu dus ook dat de mediums, paragnosten op www.lenormandentarot.nl jou heel goed bij kunnen staan in moeilijke tijden en je zeker kwalitatief goede antwoorden en inzichten van ze kunt verwachten. Bewustzijnsgroet, Claris, medium lenormandentarot.nl