Runenschrift

RunenschriftRunenschrift. Wellicht klinkt het woord runen je onbekend in de oren en vraag je je af wat het te maken heeft met de spirituele wereld. Welnu een runen is een bepaald soort schrift. Het komt uit de Germaanse landen en is het voor ons, zover bekend, het oudste geschrift dat we kennen. Het zijn in feite letters, maar dan niet zoals wij de letters nu kennen. Het waren meer rechthoekige lijnen, veelal gekrast in hout of steen, of lijm, of metaal, die een bepaalde betekenis hadden.

We noemen het ook wel inscripties en stamt al uit de tijd voor Christus. Op een gegeven moment is het runenschrift verdwenen en maakte plaats voor het Latijnse schrift. Het runenschrift werd vooral gevonden bij de Vikingen, in hun zwaarden bijvoorbeeld of op grafstenen. In totaal zijn er 24 runentekens die allen hun eigen betekenis hadden.

Her runenschrift werd in die tijd ook gebruikt door waarzeggers. Elk teken had dus een betekenis en elke betekenis stond voor iets. We vinden ze nog terug in stenen gegraveerd. Zo spreekt men wel van Freya’s acht, de Hagels acht en de Tyrs acht. Elke acht bestaat uit 8 tekens, bij elkaar dus 24. Ondanks dat het runenschrift al heel oud is, werd het in de tweede wereldoorlog ook gebruikt door de nazi’s. Ze beelden er dan iets mee af. En in de tegenwoordige tijd zie je het ook nog terug, in de vorm van logo’s.

Nu zul je op de spirituele website www.lenormandentarot.nl niet direct iemand vinden zie zich bezighoudt met het runenschrift, je vindt er wel kaartleggers, waarzeggers die het op een andere manier gebruiken. Want naast tarotkaarten en lenormandkaarten, bestaan er nog veel meer kaartleggingen, die op eenzelfde manier werken als het runenschrift.

Het runenschrift kent ook een blancosteen. Op deze steen ontbreekt dus een inscriptie, een runenteken. De blancosteen heeft een betekenis. De naam van de steen is ‘Odin’. En net zoals in de lenormandkaarten, waar we de kaart van de doodskist hebben, staat de blanco runensteen voor een einde en een nieuw begin. Een wedergeboorte. De kaart staat symbool voor iets wat zal gaan eindigen, waardoor een nieuw begin voor je klaarstaat. Vaak voel je je in een periode voorafgaande aan een afsluiting, ellendig, alleen, verlaten. Maar de naam van de steen zegt het al. Het leven is blanco op dat moment en kan alle kanten uitgaan. Zo zie je dat het runenschrift ook terug te vinden is in kaartleggingen, zoals bijvoorbeeld de lenormandkaarten.

Het runenschrift heeft altijd de aandacht getrokken. Zo heeft Tolkien, de schrijver van onder andere “In de bang van de ring” een eigen runenschrift ontwikkeld en heeft hij de naam gegeven tolkienrunen.

Elk teken van de runen heeft een diepere betekenis, het zijn niet zomaar een paar krassen in een steen. Er zijn veel pogingen gedaan de tekens te ontcijferen en vooralsnog lukt het nog niet goed. Achter elk teken zit namelijk een verborgen betekenis, die niet te vertalen is naar een rationeel denkbeeld. Diegenen die dan ook gebruik maakten van dit schrift waren de priesters in die tijd, die door middel van inwijdingsrituelen het aan elkaar overdroegen. Er is dus weinig tot niets op papier gezet welke diepere betekenis het runenschrift met zich meedraagt. Dat maakt dit schrift dus heel bijzonder.

Het woord runen is ook niet zomaar gekozen. Het staat voor ‘Runa’ dat betekent geheim. Elk teken draagt een spiritueel geheim met zich mee. Er zijn mediums, paragnosten die zich verdiepen in het runenschrift. Diegenen die zich er vroeger mee bezig hielden waren dus vaak diegenen die op een voetstuk werden geplaatst, want die wisten de achterliggende geheimen en betekenissen van het runenschrift. Laat je verrassen door een van de mediums van www.lenromandentarot.nl om jouw geheimen te ontrafelen, weliswaar misschien niet door het lezen van het runenschrift, maar wel door het lezen van tarot- of lenormandkaarten. Claris, lenormandentarot.nl