Lenormandkaarten nr 1 t/m 9

Lenormandkaarten nr 1 t/m 9De betekenis van de lenormandkaarten nr 1 t/m 9

Op de wesbite www.lenormandentarot.nl weten ze alles af van de lenormandkaarten en de tarotkaarten en leggen ze graag de kaarten voor je uit, voor een toekomstvoorspelling.

Wil jij eens weten waar de lenormandkaarten voor staan lees dan op je gemak dit blog door. Een set kaarten van de lenormand bestaat uit totaal 36 kaarten. Je kunt er verschillende leggingen mee doen, eigenlijk net zoals bij de tarotkaarten. Je kunt een dagkaart trekken, 3 kaarten neerleggen voor heden, verleden en de toekomst, een Keltisch kruis, of alle kaarten uitleggen.

Het verschil met de tarotkaarten is, dat de lenormandkaarten enkel een rechtopstaande betekenis hebben. Lees je bij de tarot de afbeelding, bij de lenormandkaarten niet. Het gaat bij en lenormandlegging om de positie van de kaarten en de combinatie. Elk medium of paragnost die de lenormandkaarten legt, heeft daar in de loop van de tijd zijn eigen weg in gevonden. Je kunt ook gewone kaarten gebruiken voor een lenormandlegging. Noteer dan op de juiste kaart de naam van de desbetreffende leormandkaart.

Laten we eens een kijkje nemen naar de 9 kaarten waaruit de lenormand bestaat. (lees het volgend blog voor de volgende 9 kaarten uitleg van de lenormand).

Elke kaart heeft een nummer.

1. De ruiter, dit is een positieve kaart en staat voor goed nieuws en een eventuele ontmoeting. Vroeger kwam een ruiter ter paard nieuws brengen, dat kon goed of slecht zijn. De kaarten om de ruiter heen, bepalen het nieuws dat wordt gebracht.

2. Klaverbladen, de naam zegt het al, deze kaart staat voor vertrouwen, geluk en hoop. Is een van de positiefste kaarten van de lenormand. Denk hierbij niet aan geld, dat heeft er niets mee te maken. Het gaat om innerlijk geluk en als de kaart nu niet dichtbij ligt, kan het geluk nog komen. Weet dat het geluk altijd wederkeert als je er maar in blijft geloven.

3. Het schip, deze kaart straalt ook positiviteit uit en betekent een verhuizing, verplaatsing, op reis gaan. Dat kunnen verschillende wijzen zijn. Je kunt het oude vertrouwde achter je laten, en zo met jezelf een nieuwe reis beginnen. Of daadwerkelijk op reis gaan of het kan ook staan voor een spirituele ontwikkeling. Het schip kan ook nog de betekenis hebben inzake werk. Schip was van oudsher om handel te drijven. Ligt het schip gunstig, kan dat voor het werk of geld een gunstig teken zijn.

4. Het huis, de kaart is neutraal en spreekt van welvaart en geluk. Bied een veilige haven waar je vertrouwen voelt. Want het is jouw dak boven je hoofd, waar je je kunt terugtrekken. Waar liefde is van dierbaren. Het huis is dus voor jou de fijnste plek om te vertoeven.

5. De boom, deze staat voor kracht, voor gezondheid, maar kan ook in een legging betekenen dat je gezondheid in gevaar is, door bijvoorbeeld kaarten om je heen die negatief zijn. De kaart zelf is een krachtkaart, maar liggen om de kaarten heen negatieve kaarten, kan je gezondheid op dit moment niet goed zijn. Dan betekent het, dat je beter voor jezelf zou moeten gaan zorgen.

6. De wolken, klinkt bijna al als donkere wolken boven je die samenpakken en is in die zin een negatieve kaart. Kan ook positief gezien worden, afhankelijk van de kaarten rondom, want al ervaar je nu een hindernis of een blokkade, de zon gaat weer voor je schijnen.

7. De slang, is een negatieve kaart, in die zin, we kunnen naar anderen kijken die ons leven zuur maken en deze persoon een stempel geven, dat het de slang in ons leven is. Maar kijk er eens anders naar, wie weet is die persoon wel helemaal niet zo en heb jij er verkeerd naar gekeken. We kunnen namelijk ook de slang in onszelf hebben.

8. De doodskist, in de lenormand een negatieve kaart. Maar niet altijd, want de doodskist staat dan wel voor einde, maar na elk einde is er ook altijd weer een nieuw begin. En achteraf zien we waarom het einde er is geweest, zodat we het nieuwe kunnen omarmen.

9. De ruiker, deze kaart kent geen negativiteit. Droefenis is niet op zijn plaats. Zie het als een geschenk, iets dat je mag en gaat ontvangen in welke vorm dan ook. De kaart kent alleen geluk en dat kan zowel privé als zakelijk zijn.

Op www.lenormadentarot.nl vind je De kaartlegsters onder de kaartenlegsters, zij hebben jarenlange ervaring in het leggen van de lenormandkaarten. Ze leggen graag voor jou een jaarlegging voor het nieuwe jaar.

Lees het volgende blog voor de volgende 9 kaarten van de lenormand. Lieve groet Clarisa box 53