Beschermengel Tarot

Beschermengel TarotTarot is nog steeds het meest nauwkeurig instrument om heel specifieke en gedetailleerde informatie en antwoorden op alle levensvragen te ontvangen. Tarotkaarten mag je als een ‘ middel ‘ bekijken om door de hemel geïnspireerde begeleiding te ontvangen.

In Tarot zijn er een heel uitgebreid arsenaal van tarotdecks waaronder de minder gekende Beschermengel Tarot. Een reading met de Beschermengel Tarot volgt een vrij duidelijk omlijnde verhaallijn van hoe het leven op aarde er in het algemeen uitziet. We worden geboren, ontmoeten vrienden, worden verliefd, kiezen een loopbaan enz…

Al deze verschillende levensaspecten vinden we terug in tarot. Tarot is heel betrouwbaar en to- the- point. Wist je dat tarot oorspronkelijk een gezelschapsspel was, zoals onder andere bridge? In de loop van de tijd realiseerden intuïtieve mensen zich dat tarot veel meer te bieden. Eén van de redenen waarom er in het verleden nogal geheimzinnig werd over gedaan, had te maken met angst voor de gevolgen!

Oorspronkelijk bestond tarot uit twee sets kaarten en deze werden later gecombineerd tot de nu algemeen erkende 78 kaarten. De eerste set noemen we de Grote Arcana en bestaan uit 22 kaarten die de grote gebeurtenissen en keerpunten in ons leven beschrijven; ze staan ook voor de verschillende levensfasen van de kindertijd tot de oude dag.

De tweede set kaarten worden de Kleine Arcana genoemd en bestaat uit vier symbolen die diverse aspecten van het leven vertegenwoordigen. Deze kaarten worden genummerd van 1 ( Aas) tot 10 met daarnaast nog vier kaarten die aangeduid worden als hofkaarten ( page, ridder, koningin en koning). Bij de Beschermengel Tarot worden de hofkaarten ‘ Vriendenkaarten ‘ genoemd. Voor elk symbool vind je dus een Boodschapper ( kaart11), een Helper ( kaart 12), een Heler ( kaart 13) en een Beschermer ( kaart 14). De Kleine Arcana stellen de dagelijkse- alledaagse levensaspecten voor.

Door het werken met de Beschermengelen Tarot kan je ervaren/ voelen dat de afbeeldingen je hart openen voor ondersteuning, hulp EN bescherming. Beschermengelen zijn altijd bij je. Hun enige doel is je te helpen meer innerlijke vrede te ervaren en je goddelijke levensmissie te volbrengen. Dit is de bedoeling in het werken met Beschermengelen Tarot.

In de oorspronkelijke tarot worden de vier symbolen van de Kleine Arcana zoals staven – bekers- zwaarden en munten omgedoopt in actie – emotie – gedachte en overvloed, dit om de boodschappen nog beter te begrijpen.

Elke individuele tarotkaart heel veel betekenissen en heeft niet de bedoeling toekomst te voorspellen: een reading met tarot heeft de bedoeling diepere inzichten te geven over alle levensaspecten en welke de beste manier is om met een situatie om te gaan. Omdat het werken met Beschermengelen Tarot aanspraak maakt op het Engelenrijk, vraagt dit als reader om een volkomen vertrouwen in de Engelen. Als reader is het belangrijk de boodschappen zonder toevoeging of weglating door te geven…en liefst zonder te oordelen of in te vullen voor de cliënt.

De Beschermengelenkaarten zijn bijzonder rijk in hun symboliek en beeldspraak. Alles heeft een betekenis in het werken met de Beschermengelen Tarot ( en alle tarotdecks ). Het leren werken met Tarot vraagt kennis en inzicht in de symboliek en beeldspraak van elke kaart afzonderlijk, en uiteindelijk om een heldere zuivere reading te geven is de plaats waarop de kaarten liggen ook heel belangrijk. Tarot vertelt een verhaal…je kan een hele verhaallijn volgen, waarin een reader heel goed weet dat hij zich niet buiten de context van de boodschappen begeeft, en niet vanuit de lagere dimensies interpreteert.

Een reading met Beschermengelen Tarot staat altijd in verbinding met de heldere kanalen van een reader, hetzij vanuit helderhoren, heldervoelen, helderzien.