Bang voor veranderingen

Bang voor veranderingenBang voor veranderingen. Openstaan voor verandering, vinden we lastig. En om die reden zijn we er ook wel bang voor. Worden we er toe gedwongen, dan moeten we en kunnen, we na lang morren, boos zijn op een ander, toch langzaam aan overstag gaan en de verandering accepteren. Om er dan later achter te komen, dat die verandering helemaal zo gek niet was. En wederom halen we hetzelfde foefje uit. We klampen ons vast aan datgene wat er nu is, bang voor veranderingen.

Het aard van het beestje
Het aard van het beestje is dus bang voor veranderingen. Jij, die bang is en zolang je bang bent, leef je niet, vergooi je jouw kostbare tijd aan de angst en raad ik je aan contact te zoeken met een spiritueel top medium op top paragnost op www.lenormandentarot.nl. Dat top medium gaat jou antwoorden en inzichten geven, zodat jij gaat inzien wat angst met jou doet. Dan waak je er daarna wel voor, bang te zijn voor veranderingen en ga je met jezelf aan de slag, veranderingen toe te laten, want weet…

De hoger macht die ons begeleidt, heeft het beste voor met ieder mens
Begrijp goed dat er een hogere macht is die altijd goed voor ons zorgt. Dat die hogere macht er voor zal zorgen dat het ons aan niets zal ontbreken. Dat hij ons geeft, waarom wij vragen. En als jij naar die hogere macht uitzendt, bang te zijn voor verandering. Je dan eigenlijk vraagt om geen veranderingen. Want je bent er bang voor. Dan zal de hogere macht het je ook niet geven, althans een periode niet. Maar dan…

De hogere macht grijpt in
Dan gaat de hogere macht ingrijpen. Ze ontnemen je iets, waar je altijd al bang voor was het al kwijt te raken. Je partner, je werk. En jij, je voelt diepe pijn, je voelt je gekwetst en het ligt niet aan jou, het ligt dan altijd aan die ander. Want jij was altijd goed voor die ander. Je inzet was meer dan 100%, hoe is het mogelijk dat je het dan kwijtraakt? Omdat je te veel weggaf van jezelf en om die reden grijpt de hogere macht in. Ze willen je in laten zien dat datgene waarin jij bleef hangen, jou onvoldoende gaf. Alleen had je het zelf niet in de gaten, je zag het niet vanwege de angst. Dus wordt het je ontnomen.

Wat gebeurt er dan?
Stel voor, je wilt dolgraag je partner terug, maar je bent bang dat het nooit meer zal gebeuren. Daar heb je twijfels over, daar ben je de hele dag mee bezig. De hele dag zend je dus angst uit dat je bang bent die ander niet meer terug te krijgen. Wat zegt de hogere macht dan. Ze wil het niet, ze is er bang voor, dus ze krijgt het niet. Tevens kijkt de hogere macht ook of datgene wat jij zo dolgraag zou willen, wel goed voor je is. Als je dus niet krijgt wat jij dolgraag wilt, weet dan dat je ergens voor wordt behoedt.

Waarom is de mens bang voor veranderingen?
Onbekend maakt onbemind. Je weet dan niet wat je gaat krijgen. Of het wel goed voor je is en datgene wat er was, dat is vertrouwd, dat ken je, heb je je eigen gemaakt. Je wilt dat het er blijft, geeft zekerheid ook al weet je diep van binnen dat het niet goed voor je is. Zie je dat er dan wordt ingegrepen.

Omarm veranderingen
Begrijp het principe van vragen en ontvangen. Begrijp dat het leven juist is bedoeld om te veranderen. Want verandering geeft groei. Omarm elke verandering op je pad, laat ze er zijn, wees er niet bang voor. En vraag daarnaast heel duidelijk aan de hogere macht waar jij naar verlangt en geloof daar in, vertrouw daar op. Dan geeft de hogere macht het jou, als het goed voor jou is en anders niet.

Zo leef je je leven vanuit jezelf, vanuit een zeker weten en vol vertrouwen en weg is de angst.
Praat met een consulent hierover op www.lenormandentarot.nl. De top mediums hebben zoveel wijsheid in zich. Ze kunnen jou helpen hierin, geloof er op en vertrouw op deze top mediums. Ze zijn een doorgeefluik van de hogere macht. En daarna vertrouw je op jezelf.

Liefdevolle groet, Claris, medium lenormandentarot.nl